فیلم ها

مروری برنکات مهم فصل اول رفرنس روزنتال

مروری برنکات مهم فصل اول رفرنس روزنتال

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

25%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:42:39 نمایش
آموزش پژوهش؛ صفر تا صد-(اهداف و فرضیات)قسمت چهارم

آموزش پژوهش؛ صفر تا صد-(اهداف و فرضیات)قسمت چهارم

نزدیکترین سانس: پنج شنبه 23 مرداد 19:00

بها: 40,000 تومان

20%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:37:32 نمایش
مدیریت بیمار تروما براساس ATLS

مدیریت بیمار تروما براساس ATLS

نزدیکترین سانس: ...

بها: 40,000 تومان

20%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:34:47 نمایش
مشاوره 14مردادویژه داوطلبین آزمون رزیدنتی دندانپزشکی1400

مشاوره 14مردادویژه داوطلبین آزمون رزیدنتی دندانپزشکی1400

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برای مشاهده فیلم لطفا پس از تشکیل پروفایل به این صفحه مراجعه بفرمایید

مدت زمان فیلم: 01:29:02 نمایش
فصل26گلدشتین(Restorative Treatment Of Diastema ( part2

فصل26گلدشتین(Restorative Treatment Of Diastema ( part2

نزدیکترین سانس: پنج شنبه 23 مرداد 20:00

بها: 40,000 تومان

20%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:44:00 نمایش
فصل26گلدشتینRestorative Treatment Of Diastema ( part1 )

فصل26گلدشتینRestorative Treatment Of Diastema ( part1 )

نزدیکترین سانس: چهارشنبه 22 مرداد 20:00

بها: 40,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:48:16 نمایش
آموزش دندانپزشکی دیجیتال- نکات کلیدی در انتخاب اسکنر داخل دهانی (قسمت دوم)

آموزش دندانپزشکی دیجیتال- نکات کلیدی در انتخاب اسکنر داخل دهانی (قسمت دوم)

نزدیکترین سانس: ...

بها: 20,000 تومان

60% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:50:55 نمایش
نکات فصل 6 پروتز پارسیل استوارت

نکات فصل 6 پروتز پارسیل استوارت

نزدیکترین سانس: پنج شنبه 23 مرداد 22:00

بها: 30,000 تومان

15% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امورخیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:49:48 نمایش
بیشتر...
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی