آموزش های آنلاین

مهمترین نکات طراحی فریم ورک و انتخاب فلز برای رستوریشن‌های متال- سرام (فصل 19 روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا)

مهمترین نکات طراحی فریم ورک و انتخاب فلز برای رستوریشن‌های متال- سرام (فصل 19 روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا)

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:18:54 نمایش
الگوهای مومی(فصل هجدهم رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

الگوهای مومی(فصل هجدهم رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:01:39 نمایش
کست و دای نهایی(فصل 17 رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

کست و دای نهایی(فصل 17 رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:59:07 نمایش
رستوریشن های ثابت موقتی(فصل 15قسمت دوم به انضمام فصل 16 همراه با بررسی سوالات بورد و ارتقا )

رستوریشن های ثابت موقتی(فصل 15قسمت دوم به انضمام فصل 16 همراه با بررسی سوالات بورد و ارتقا )

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:17:06 نمایش
بیشتر...

آموزش های آفلاین

مسائل و تست‌های اختلالات آب و الکترولیت اطفال پزشکی  "پارت 1"

مسائل و تست‌های اختلالات آب و الکترولیت اطفال پزشکی "پارت 1"

بها: 140,000 تومان

آموزش تئوری (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
Composite Veneer ( Layering Technique)

Composite Veneer ( Layering Technique)

بها: 690,000 تومان

آموزش کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
نحوه درمان پرفوراسیون های حین درمان ریشه

نحوه درمان پرفوراسیون های حین درمان ریشه

بها: 100,000 تومان

%100 عواید حاصل از نمایش این فیلم آموزشی صرف امورخیریه میگردد

نمایش
ارائه کتاب " بیومکانیک بنیادی برستون "

ارائه کتاب " بیومکانیک بنیادی برستون "

بها: 90,000 تومان

آموزش تئوری (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
بیشتر...

همایش ها و کلاس های آنلاین

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 10:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه100تا250

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه100تا250

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 00:50:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 100:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی دارای سهمیه

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی دارای سهمیه

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 04:00:00 نمایش
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی