آموزش های آنلاین

مرور مهمترین نکات و بررسی سوالات بورد و ارتقا فصل هشتم کتاب روزنتال

مرور مهمترین نکات و بررسی سوالات بورد و ارتقا فصل هشتم کتاب روزنتال

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

20%عواید حاصل از اکران این سانس صرف امورخیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:40:22 نمایش
مرور مهمترین نکات و بررسی سوالات بورد و ارتقا فصل هفتم کتاب روزنتال

مرور مهمترین نکات و بررسی سوالات بورد و ارتقا فصل هفتم کتاب روزنتال

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امورخیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:35:29 نمایش
Ceramic Veneers & Partial Ceramic Restorations فصل 15 گلدشتین-قسمت دوم

Ceramic Veneers & Partial Ceramic Restorations فصل 15 گلدشتین-قسمت دوم

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد(بدون پرسش و پاسخ)

مدت زمان فیلم: 01:08:23 نمایش
مرور مهمترین نکات و بررسی سوالات بورد و ارتقا فصل ششم  کتاب روزنتال

مرور مهمترین نکات و بررسی سوالات بورد و ارتقا فصل ششم کتاب روزنتال

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:07:47 نمایش
بیشتر...

آموزش های آفلاین

ارائه کتاب " بیومکانیک بنیادی برستون "

ارائه کتاب " بیومکانیک بنیادی برستون "

بها: 90,000 تومان

آموزش تئوری (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
صفر تا صد بلیچینگ توسط اسپاچولا

صفر تا صد بلیچینگ توسط اسپاچولا

بها: 100,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
Crown Lengthening

Crown Lengthening

بها: 300,000 تومان

آموزش کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
تدریس فصول مختلف کتاب Esthetics in Dentistry

تدریس فصول مختلف کتاب Esthetics in Dentistry

بها: 420,000 تومان

آموزش تئوری (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
بیشتر...

همایش ها و کلاس های آنلاین

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

جلسه انتخاب رشته سال1399رتبه1تا100

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 10:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه100تا250

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه100تا250

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 00:50:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی رتبه201تا300

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 100:00:00 نمایش
جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی دارای سهمیه

جلسه انتخاب رشته سال 99دندانپزشکی دارای سهمیه

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برگزار گردید

مدت زمان همایش: 04:00:00 نمایش
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی