آموزش های آفلاین

جامع ترین پکیج زیبایی دندانپزشکی

جامع ترین پکیج زیبایی دندانپزشکی

بها: 33,900,000 تومان

آموزش تئوری و عملی کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
پکیج کامپوزیت ونیر عملی دکتر کسری طبری

پکیج کامپوزیت ونیر عملی دکتر کسری طبری

بها: 10,000 تومان

نمایش
فایبر بریج (دکتر کسری طبری)

فایبر بریج (دکتر کسری طبری)

بها: 3,900,000 تومان

آموزش تئوری و عملی کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
پکیج بلیچینگ دکتر طبری

پکیج بلیچینگ دکتر طبری

بها: 3,900,000 تومان

آموزش تئوری و عملی کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
بیشتر...
ترمیم دندان های روت کانال شده