آموزش های آفلاین

پکیج ترمیم دندان های روت کانال شده(کتاب+11 ساعت فیلم کلینیکال)

پکیج ترمیم دندان های روت کانال شده(کتاب+11 ساعت فیلم کلینیکال)

بها: 5,900,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه) ثبت نام : 09129377789

نمایش
پکیج پیشرفته جامع زیبایی(کتاب+50 ساعت فیلم کلینیکال)

پکیج پیشرفته جامع زیبایی(کتاب+50 ساعت فیلم کلینیکال)

بها: 13,900,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(کتاب+11 ساعت محتوای آموزشی)

اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(کتاب+11 ساعت محتوای آموزشی)

بها: 2,900,000 تومان

آموزش تئوری وکلینیکال به همراه یک جلدکتاب(دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
پکیج New)Bonding )

پکیج New)Bonding )

بها: 950,000 تومان

آموزش تئوری (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه ) ثبت نام : 09129377789

نمایش
بیشتر...
ترمیم دندان های روت کانال شده