DVD های آموزشی

Fashion Design Composite Veneers (تکنیک استفاده از کامپوزیت‌های یونیورسال)

Fashion Design Composite Veneers (تکنیک استفاده از کامپوزیت‌های یونیورسال)

بها: 950,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

بها: 2,950,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (کتاب و DVD آموزشی)

نمایش
Composite Veneer ( Layering Technique)

Composite Veneer ( Layering Technique)

بها: 950,000 تومان

آموزش کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

بها: 250,000 تومان

آموزش تئوری (DVD آموزشی)

نمایش
بیشتر...
ترمیم دندان های روت کانال شده