DVD های آموزشی

هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

بها: 250,000 تومان

آموزش تئوری (DVD آموزشی)

نمایش
Fashion Design Composite Veneers (تکنیک استفاده از کامپوزیت‌های یونیورسال)

Fashion Design Composite Veneers (تکنیک استفاده از کامپوزیت‌های یونیورسال)

بها: 940,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
Crown Lengthening

Crown Lengthening

بها: 350,000 تومان

آموزش کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
Composite Veneer ( Layering Technique)

Composite Veneer ( Layering Technique)

بها: 740,000 تومان

آموزش کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
بیشتر...