DVD های آموزشی

Fashion Design Composite Veneers (تکنیک استفاده از کامپوزیت‌های یونیورسال)

Fashion Design Composite Veneers (تکنیک استفاده از کامپوزیت‌های یونیورسال)

بها: 1,590,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
Composite Veneer ( Layering Technique)

Composite Veneer ( Layering Technique)

بها: 1,590,000 تومان

آموزش کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

بها: 690,000 تومان

آموزش تئوری (DVD آموزشی)

نمایش
فضانگهدارها، از قالبگیری تا تحویل به بیمار

فضانگهدارها، از قالبگیری تا تحویل به بیمار

بها: 1,240,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
بیشتر...
ترمیم دندان های روت کانال شده