DVD های آموزشی

پکیج جامع بوتاکس

پکیج جامع بوتاکس

بها: 950,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

هر آنچه در رابطه با CBCT باید بدانیم

بها: 250,000 تومان

آموزش تئوری (DVD آموزشی)

نمایش
آنالیز طرح لبخند

آنالیز طرح لبخند

بها: 395,000 تومان

آموزشی تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
فضانگهدارها، از قالبگیری تا تحویل به بیمار

فضانگهدارها، از قالبگیری تا تحویل به بیمار

بها: 800,000 تومان

آموزش تئوری و کلینیکال (DVD آموزشی)

نمایش
بیشتر...