آموزش های آفلاین

ارزیابی و مدیریت بیمار بد حال (احیا و اورژانس پزشکی)

ارزیابی و مدیریت بیمار بد حال (احیا و اورژانس پزشکی)

بها: 235,000 تومان

آموزش تئوری و عملی (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه )

نمایش
محاسبات دارویی

محاسبات دارویی

بها: 190,000 تومان

آموزش تئوری (دسترسی توسط نرم افزار آپارات پارسه)

نمایش
ترمیم دندان های روت کانال شده