آموزش های آنلاین

دکتررهبر-آموزش پژوهش؛ صفر تا صد-(انواع مطالعات در تحقیقات پزشکی-Part2)قسمت هفتم

دکتررهبر-آموزش پژوهش؛ صفر تا صد-(انواع مطالعات در تحقیقات پزشکی-Part2)قسمت هفتم

نزدیکترین سانس: ...

بها: 40,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:35:03 نمایش
مروری بر نکات مهم فصل چهارم کتاب روزنتال به همراه بررسی سوالات ارتقا و بورد

مروری بر نکات مهم فصل چهارم کتاب روزنتال به همراه بررسی سوالات ارتقا و بورد

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

20% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:27:13 نمایش
Ceramic veneers & Partial ceramic Restorationsفصل 15 گلدشتین-قسمت اول

Ceramic veneers & Partial ceramic Restorationsفصل 15 گلدشتین-قسمت اول

نزدیکترین سانس: ...

بها: 60,000 تومان

15% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد(بدون پرسش و پاسخ)

مدت زمان فیلم: 01:41:39 نمایش
Porcelain Repair

Porcelain Repair

نزدیکترین سانس: ...

بها: 10,000 تومان

100% عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد (بدون پرسش و پاسخ)

مدت زمان فیلم: 00:23:35 نمایش
بیشتر...
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی