آموزش های آنلاین

پوشش مستقیم و غیر مستقیم پالپ دندان به زبان ساده

پوشش مستقیم و غیر مستقیم پالپ دندان به زبان ساده

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برای مشاهده فیلم پس از تشکیل پروفایل و ورود به حساب کاربری خود به این صفحه مراجعه نمایید.

مدت زمان فیلم: 00:35:56 نمایش
رسـتوریشن بـــرای دندان‌های درمـان ریـــــشه شده(فصل ۱۲ روزنتال _ به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا)

رسـتوریشن بـــرای دندان‌های درمـان ریـــــشه شده(فصل ۱۲ روزنتال _ به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا)

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20 عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:30:20 نمایش
کاربرد سمان‌های رزینی به زبان ساده

کاربرد سمان‌های رزینی به زبان ساده

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برای مشاهده فیلم پس از تشکیل پروفایل و ورود به حساب کاربری خود به این صفحه مراجعه نمایید.

مدت زمان فیلم: 00:39:19 نمایش
باند به سرامیک، آلیاژها و زیرکونیوم به زبان ساده

باند به سرامیک، آلیاژها و زیرکونیوم به زبان ساده

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

برای مشاهده فیلم پس از تشکیل پروفایل و ورود به حساب کاربری خود به این صفحه مراجعه نمایید.

مدت زمان فیلم: 00:27:04 نمایش
بیشتر...
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی