آموزش های آنلاین

مهمترین نکات طراحی فریم ورک و انتخاب فلز برای رستوریشن‌های متال- سرام (فصل 19 روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا)

مهمترین نکات طراحی فریم ورک و انتخاب فلز برای رستوریشن‌های متال- سرام (فصل 19 روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا)

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:18:54 نمایش
الگوهای مومی(فصل هجدهم رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

الگوهای مومی(فصل هجدهم رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:01:39 نمایش
کست و دای نهایی(فصل 17 رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

کست و دای نهایی(فصل 17 رفرنس روزنتال به همراه بررسی سوالات بورد و ارتقا )

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 00:59:07 نمایش
رستوریشن های ثابت موقتی(فصل 15قسمت دوم به انضمام فصل 16 همراه با بررسی سوالات بورد و ارتقا )

رستوریشن های ثابت موقتی(فصل 15قسمت دوم به انضمام فصل 16 همراه با بررسی سوالات بورد و ارتقا )

نزدیکترین سانس: ...

بها: 30,000 تومان

%20‌‌عواید حاصل از اکران این سانس صرف امور خیریه میگردد

مدت زمان فیلم: 01:17:06 نمایش
بیشتر...
اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی