همایش ها و کلاس های آنلاین

جلسه آنالیز سوالات آزمون جامع دوم

جلسه آنالیز سوالات آزمون جامع دوم

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

مدت زمان همایش: 11:00:00 نمایش
دکتر فرناز طباطبایی

دکتر فرناز طباطبایی

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

مدت زمان همایش: 01:00:00 نمایش
جلسات هفتگی آنلاین علمی-انگیزشی

جلسات هفتگی آنلاین علمی-انگیزشی

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

پروتزهای دندانی ، آنلاین، کلینیکال

مدت زمان همایش: 02:00:00 نمایش
جلسات هفتگی آنلاین علمی-انگیزشی

جلسات هفتگی آنلاین علمی-انگیزشی

نزدیکترین سانس: ...

بها: رایگان

🌟شرکت برای عموم دندانپزشکان علاقمند آزاد می باشد.

مدت زمان همایش: 02:00:00 نمایش
بیشتر...
ترمیم دندان های روت کانال شده